Brandgenomföringar

Bygg brandsäkert

Bygg brandsäkert

När du planerar ett byggnadsprojekt, måste du inte bara tänka på hur det ska se ut när allt går som det ska. Byggnaden måste också erbjuda en viss grad av säkerhet vid olycksfall. Ett sätt att lyckas med detta är att göra en så kallad brandgenomföring. Detta syftar på konstruktionen som måste göras när elkablar, rör eller teknisk utrustning kräver att man skapar ett hål i en brandsektion. Om det vill sig illa och det börjar brinna i en sektion av byggnaden, kommer denna konstruktion att förhindra att rök och eld sprids till andra avdelningar eller rum. Den bidrar också till att byggnadens egenskaper bibehålls under branden. 

 

Uppfyll säkerhetskraven

Brandklasskravet på diverse byggnader syftar på hur länge en viss konstruktion ska kunna tåla en brand enligt dess täthet och isoleringsförmåga. Byggnaden kan därefter delas upp i flera avdelningar. En brandavdelning är ett utrymme som är isolerat för brand och tål brand i minst den tid som anges i brandklasskravet. Bygger du till exempel ett flervåningshus, så är varje lägenhet en brandavdelning. Ska du då dra vattenrör eller elledningar från ena lägenheten till den andra, måste du göra brandgenomföringar som motsvarar väggarnas brandklass. 

 

Vem ska du anlita?

Det gäller att skaffa brandtätningsprodukter av hög kvalitet för att byggnaden ska uppfylla dessa krav. Var kan du få tag på dem? Sewatek Oy är ett exempel på hjälp som kan finnas: det är ett finländskt familjeägt företag som specialiserar på olika Brandgenomföringar. De levererar brandtätningsprodukter som är designade för att hjälpa konsumenten att spara tid, pengar och möda. Eftersom genomföringen är färdig ända till rörläggningen, behöver du bara installera den – inget mer tidsspill på att göra hela processen steg för steg. Det är dessutom säkrare att använda en industriell genomföring, och du slipper problem med hårsprickor eller eftergjutning. Väl värt att prova, och det betalar sig med tiden!