symboletiketter

En ändamålsenlig etikett

En ändamålsenlig etikett

En etikett ska ge information och underlätta i hanteringen. Det gäller för så skilda saker som varuförpackningar, registerflikar i böcker och även för märkning på containers och lastbilar.

Det finns företag som är specialister på att tillverka och marknadsföra ändamålsenliga etiketter. När du slår i en lagbok, till exempel, är det praktiskt att ha registerflikar inklistrade. Regelverk för farligt gods kan märkas upp med flikar både för kapitel och underavdelningar, så att du snabbt kan hitta den information du söker.

 

När det är noga med etiketten

Exempelvis symboletiketter för märkning av farligt gods måste vara utformade enligt speciella regler och ha bestämda mått. De får inte se ut hur som helst, utan de ska följa kraven från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, det som tidigare hette Räddningsverket.

Av säkerhetsskäl ska faronummer och symboletiketter lätt kunna tolkas överallt. Gods från Sverige kan ju transporteras och lossas utomlands. Symbolerna för frätande, explosivt och brandfarligt är exempel på sådant som inte får missförstås om en lastbil råkar välta. Det finns regler för vilka varukategorier som får lastas på samma bil, och en symboletikett anger klart och tydligt faran med det som transporteras i varje dunk, fat och container. Bra etiketter är ett lagkrav.

 

 

Professionell tillämpning

Man klarar att slå upp rätt sida i ett större regelverk även utan att ha satt fast flikar på rätt sida, men fråga dem som använder dem! Arbetet går mycket fortare om man kostar på sig detta lilla extraarbete. Även för en van användare är det tungarbetat, med tusen tunna sidor, med liten text. med komplicerad paragraftext, att hitta rätt information snabbt. Det är ofta brått, exempelvis när det gäller regler för farligt gods, och man får en fråga från transportören, kunden eller rentav trafikpolisen. Att man kan svara snabbt är många gånger helt avgörande, och att man givetvis har rätt symboletikett på godset.