Flugfiske

Flugfiske - en utmanande och kul sport

Flugfiske - en utmanande och kul sport

Flugfiske har fått sitt namn av den typ av bete som sätts på spöet. Betet kallas fiskefluga, och är utformat för att likna födan som den tilltänkta fisken äter. Fiskeflugor delas in i torrflugor och våtflugor. Torrflugor ska efterlikna de insekter som kläcks eller vistas på vattenytan. De finns i olika storlekar, och kan vara utformade för att se ut som allt från knott till sländor. Våtflugor däremot, ska lura fiskarna att tro att betet är föda som simmar i vattnet, och dessa är ofta små och färgglada. Flugan väljs alltså utifrån vilken sorts fisk man vill fånga.

 

Anpassningsbart efter fisk och miljö

Med rätt teknik och utrustning går det att fånga alla fiskarter med flugfiske, men vanligast är öring, harr, röding och lax. Flugfiske är flexibelt på så vis att det kan utföras i olika typer av vattenmiljöer. Traditionellt sett sker fisket i strömmande vatten eller insjöar, men på senare år har flugfiske i havet också blivit populärt. Den miljö utövaren fiskar i påverkar främst kasttekniken. Målet är att kasta så att betet landar en bit framför fisken, och därför måste flugfiskaren i strömt vatten kasta tillräckligt långt uppströms så att fisken hinner se betet och bita tag.

 

 

Övning ger färdighet

Eftersom betet är så lätt inom flugfiske, ligger kastvikten istället i linan. Spöet svingas därför fram och tillbaka några gånger för att linan ska släppas ut en bit innan betet kastas ut. Kastmomentet anses mer komplicerat inom flugfiske än inom andra fisketekniker, och det finns tävlingar som går ut på att kasta så exakt som möjligt. Om man är van vid andra tekniker och utrustning kan det kännas svårt med flugfiske i början, men med lite övning blir sporten både rolig och givande att utföra. Om du är intresserad av att utöva Flugfiske i Göteborg, hittar du din utrustning hos Flugfiskeshopen.